El cas del gimnasta lesionat

Responsabilitat civil que afecta a Club Esportiu En aquest cas us referim la reclamació rebuda pel club esportiu AEBP, que gestiona la explotació d’una sala de fitness i gimnàs vinculat al pavelló on desenvolupa la seva pròpia activitat esportiva. El sinistre consisteix en un accident patit per un client, el senyor J.A.M., a la salaContinuar